ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

WIR SIND

3D-Lasertec

Kdo jsme

Jsme společnost 3D – lasertec, s.r.o. a naším hlavním oborem je kovovýroba. Pro naše zákazníky z automobilového, potravinářského a strojního průmyslu vyrábíme prvotřídní díly přesně dle jejich požadavků. Naši konstruktéři pracují s moderními technologiemi, jako jsou např. 3D tiskárny, kde jsme schopni vyrobit plastové díly pro mustry nebo malé série. Ve výrobě pracujeme na nejmodernějších 2D a 3D laserech a zpracováváme plechy a profily různých formátů a materiálů s vysokou přesností řezu.

Prioritou pro nás je výroba a využití obnovitelných zdrojů energie. Využíváme vlastní solární elektřinu z panelů umístěných na střechách našich hal a v okolí firmy. Máme flotilu elektricky poháněných a hybridních automobilů. Všechny naše vysokozdvižné vozíky jsou poháněné CNG.

Jako ISO – certifikovaná firma máme jasně nastavené procesy výroby a důraz klademe na špičkovou kvalitu našich produktů. Naším cílem je být stále lepší a moderní společností!

Elektromobilita

Hypercharger od našeho zákazníka, společnosti Alpitronic, je nejkompaktnější a nejvýkonnější řešení HPC na trhu. Je připraven na budoucnost pokud jde o normy, budoucí standardy a všechny nové designy elektromobilů. Je k dispozici ve dvou velikostech pouzdra, čtyřech možnostech napájení a mnoha možnostech kabelů. Stanice poskytuje nabíjecí napětí téměř v celém rozsahu od 150 Vdc do 1000 Vdc, což umožňuje nabíjet i technologicky nejvyspělejší elektromobily pomocí systému CCS. Společnost 3D- Lasertec je hlavním výrobcem a dodavatelem pouzder.

Automobilový průmysl

Jsme výrobcem speciálních kontejnerů a univerzálních palet a orientujeme se hlavně na oblast automotive. Pro ostatní průmyslové oblasti jsme však schopni nabídnout individuální logistická řešení dle vašich požadavků.

Nejmodernější 2D a 3D laserové řezací stroje Trumpf a Adige nám umožňují dosáhnout nejvyšší přesnost a kvalitu.

Potravinářský průmysl

Ať už jde o skleněné lahve, PET nádoby nebo plechovky, pro plnění, etiketování nebo balení, pro vodu, pivo nebo nealkoholické nápoje – náš zákazník společnost Krones nabízí přizpůsobené systémové řešení pro každý procesní krok, každý typ nádoby a každou kategorii nápojů. Široké portfolio zahrnuje všechny stroje potřebné pro výrobu nápojů: Od natahovacích vyfukovacích forem na PET nádoby a oplachovačů skleněných lahví a plechovek až po plničky vhodné pro všechny typy nádob a etiketovače pro všechny běžné varianty etiketování a zdobení.

Über uns

Wir sind die Firma 3D – lasertec, s.r.o. und unser Hauptbereich ist die Metallproduktion. Für unsere Kunden aus der Automobil-, Lebensmittel- und Maschinenbauindustrie fertigen wir erstklassige Teile genau nach ihren Anforderungen. Unsere Konstrukteure arbeiten mit modernen Technologien wie 3D-Druckern, mit denen Kunststoffteile für Muster oder Kleinserien hergestellt werden. In der Produktion werden modernste 2D- und 3D-Laser eingesetzt und Bleche und Profile unterschiedlicher Formate und Materialien mit hoher Schnittpräzision bearbeitet.

Unsere Priorität ist die Erzeugung und Nutzung erneuerbarer Energiequellen. Wir nutzen unseren eigenen Solarstrom, der von Solaranlagen auf den Dächern unserer Hallen und in der Umgebung des Unternehmens erzeugt wird. Wir haben einen Fahrzeugpark von Elektro- und Hybridfahrzeugen. Alle unsere Gabelstapler sind CNG betrieben.

Als ISO-zertifiziertes Unternehmen verfügen wir über klare Fertigungsprozesse und legen Wert auf die hervorragende Qualität unserer Produkte. Unser Ziel ist es, ein immer besseres und moderneres Unternehmen zu sein!

Elektromobilität

Der Hypercharger von unserem Kunden Alpitronic ist die kompakteste und leistungsstärkste HPC-Lösung auf dem Markt. Es ist zukunftssicher in Bezug auf Standards, zukünftige Normen und alle neuen EV-Designs. Es ist in zwei Gehäusegrößen, vier Stromversorgungsoptionen und vielen Kabeloptionen erhältlich. Die Station bietet Ladespannungen über fast den gesamten Bereich von 150 Vdc bis 1000 Vdc, so dass auch die technologisch fortschrittlichsten E-Fahrzeuge mit dem CCS-System geladen werden können. 3D-Lasertec ist der größte Hersteller und Lieferant von Gehäusen.

Autoindustrie

Wir sind ein Hersteller von Spezialbehältern und Universalpaletten und unser Fokus liegt hauptsächlich auf dem Automobilsektor. Wir bieten aber auch individuelle Logistiklösungen für andere Bereiche nach Ihren Anforderungen. Modernste 2D- und 3D-Laserschneidanlagen von Trumpf und Adige ermöglichen uns, die höchste Präzision und Qualität zu erreichen.

Lebensmittelindustrie

Ob für Glasflaschen, PET-Behälter oder Dosen, zum Abfüllen, Etikettieren oder Verpacken, für Wasser, Bier oder Softdrinks – unser Kunde Krones bietet für jeden Prozessschritt, jede Behälterart und jede Getränkekategorie eine maßgeschneiderte Systemlösung. Das breite Portfolio umfasst alle Maschinen, die für die Getränkeproduktion benötigt werden, von Streckblasformen für PET-Behälter über Glasflaschen- und Dosenspülanlagen bis hin zu Füllanlagen für alle Behältertypen und Etikettierern für alle gängigen Etikettier- und Dekorationsvarianten.

Kontakt aufnehmen

Wenn Sie Fragen oder Wünsche haben, bitte benutzen Sie das Kontaktformular.